Predstavljamo vam novi vrhunski LG hibrid iz FAO grupe 370 pod nazivom LIMANOVA. Zrno je u tipu zubana, a biljka je srednje visine.
Može se koristiti za proizvodnju suhog zrna i za siliranje zrna.
Klip je nisko nasađen, dobre je i ujednačene veličine, čak i u suhim uvjetima.
Uvijek je dobro oplođen. Broj redova je 16 do 18.
Hibrid daje visok prinos kako u vlažnim tako i u sušnim uvjetima proizvodnje.
Na osnovu svog prinosa, adaptabilnosti, stabilnosti, te tolerancije na stres, može se koristiti kao glavni hibrid u svim proizvodnim uvjetima.
Ima dobar početni porast i tolerantnost na hladne uvjete u nicanju.
Vrlo brzo prelazi generativnu fazu čime izbjegava stres u oplodnji.
Stabljika je vrlo čvsta, a otpornost na Fusarium odlična.
LIMANOVA dobro otpušta vlagu. Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha.
U pokusu kod našeg kooperanta OPG Šambarek Stjepana iz Kelemena kod Varaždina bio je na prvom mjestu s prinosom od 11.130 kg/ha i vlagom od 20,0%.

Picture1LG30369 a