LG 54.78 je naš vrhunski, visokoprinosan hibrid suncokreta. Po vegetaciji je rani do srednje rani. Ima vrlo dobar početni porast nakon nicanja. Zbog svoje ranozrelosti i dobrog porasta, pogodan za optimalan i kasan rok sjetve. Biljke ovog hibrida su otprilike 10 cm viši od hibrida NK Neoma, a volumen listova je prosječan. Položaj glave je poluuspravan zbog čega nakon kiše dolazi do brzog sušenja i time se smanjuje pojava bolesti. Glava je uvijek je dobro oplođena, uključujući i centralni dio. LG 54.78  ima vrlo dobru otpornost na polijeganje. Težina 1.000 zrna je prosječna i kreće se od 50 do 60 grama. Sadržaj ulja na suhu tvar iznosi od 47 do 51 %. Hibrid je otporan je na volovod do rase G, a tolerantan je na Phompsis, plamenjaču, Alternariu i Macrophominu. Preporučeni sklop u žetvi za ovaj hibrid iznosi 60.000 biljaka po hektaru. U 2019. godini ovaj hibrid smo imali na pet pokusnih lokacija. Najveći prinos sugog zrna od 4.702 kg po hektaru ostvaren je kod Vučković Nikole iz Srijemskih Laza u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prosjek prinosa sa svih lokacija je bio 4.539 kg po hektaru. U donjem grafu prikazujemo prinosa sa svih lokacija.

 

 

 

 

 

 

 

U pokusu kod Vučković Nikole imali smo čak jedanaest naših hibrida, a LG 54.78 je bio prvi po prinosu. Dolje su rezultati svih hibrida iz ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

U pokusu kod Cerin Josipa iz Korođa u Vukovarsko-srijemskoj županiji LG 54.78 je također bio na prvom mjestu. Dolje su rezultati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sljedeća lokacija gdje je hibrid LG 54.78 bio na prvom mjestu je Ostrovo, opet u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kod Cvetković Zorana. Evo rezultata i ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

LG 54.78 je pobijedio i u pokusu zapadnoj Hrvatskoj kod Šignjar Mirka iz Virja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Dolje su rezultati ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovi rezutati potvrđuju da je LG 54.78 zaista vrhunski hibrid s iznimnim potencijalom prinosa i da se radi o hibridu koji je pogodan za područje cijele Hrvatske.
Osim u Hrvatskoj, LG 54.78 je ostvario odličan rezultat i u francuskim službenim pokusima gdje je imao veći prinos od standardnih hibrida za 2,17 dt po hektaru. Dolje su rezultati francuskih službenih pokusa.