Naš novi Express hibrid suncokreta LG 50.479 SX ostvario je drugo mjestu u pokusu Tvornice ulja Čepin s prinosom od 4.041 kg suhog zrna po hektaru, a vlaga u žetvi je bila 7,7 %. U pokusu je bilo 36 hibrida svih sjemenskih kuća. Sklop ovog hibrida je bio 67.000 biljaka po hektaru, a visina biljke 200 cm. Postotak ulja na suhu tvar je bio 48,32 %, a prinos ulja po hektaru 1.739 kilograma. U donjem grafu možete vidjeti rezultate prinosa svih hibrida iz ovog pokusa.

LG 50.479 SX je vrhunski Express tip suncokreta koji je otporan na herbicid Express 50 SX (tribenuron). Herbicid se primjenjuje u split aplikaciji (25 + 20 g/ha), dok je protiv ambrozije potrebna viša doza (30 + 30 g/ha). Biljke su oko 5 cm niže od hibrida P64LE25, a volumen listova je prosječan. Položaj glave je polu-nagnut i uvijek je dobro oplođena. LG 50.479 SX je po vegetaciji srednje rani hibrid. Prosječan broj dana od sjetve do cvatnje iznosi 65. Hibrid ima dobar početni porast. Masa 1.000 zrna je prosječna (oko 51 g), a sadržaj ulja je oko 49 % računato na AST. Vrlo važna karakteristika ovog hibrida je da ima genetsku (više gena) otpornost na plamenjaču tako da ne može doći do pojave rezistentnosti. Otporan je na volovod rase A do F i ima dobru tolerantnost na Phomu i Phomopsis. Vrlo je tolerantan na sušu. Preporučeni sklop u žetvi iznosi 60.000 biljaka po hektaru.
Ove godine smo hibrid LG 50.479 SX imali na 8 pokusnih lokacija. Najveći prinos suhog zrna od 4.816 kg po hektaru ostvaren je u pokusu Fakultata agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka. U donjem grafu prikazujemo rezultate sa svih pokusnih lokacija.

U širokoj mreži pokusa koju firma Limagran provodi širom Europe, hibrid LG 50.479 SX pokazuje veći prinos od konkurentskih hibrida u segmentu Express hibrida suncokreta. U donjem grafu prikazujemo prinos ovog hibrida u odnosu na konkurentske Express hibride.