LG 50.635 CLP je naš novi vrhunski hibrid suncokreta.
Po vegetaciji je srednje rani hibrid, a visina biljke je oko 7 cm viša od hibrida NK neoma.
Radi se o modernom hibridu vrlo visokog potencijala prinosa zrna i dobrog sadržaja ulja.
LG 50.365 CLP je fleksibilan hibrid koji postiže visok prinos kako u dobrim tako i u suhim uvjetima proizvodnje. Glave su vrlo ujednačene i uvijek dobro oplođene, a stabljika je vrlo zdrava i ostaje dugo zelena. Otporan je na najnovije tipove volovoda (od A do G).
Hibrid smo u 2018. imali u demo pokusima na 7 lokacija. Najveći prinos zrna od 4.156 kg po hektaru ostvario je kod našeg kooperanta OPG Majsec Stjepana iz Lukača u Virovitičko podravskoj županiji. U ovom pokusu smo imali 9 naših hibrida, a LG 50.635 CLP je osvojio prvo mjesto. U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovog pokusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da se radio vrhunskom hibridu dokazuju i rezultati pokusa koje je Limagran proveo u 2018. godini u susjednoj nam Srbiji. Donji graf pokazuje usporedbu prinosa zrna hibrida LG 30.635 CLP u odnosu na konkurentske hibride. Možemo vidjeti da se razlika u prinosu u korist hibrida LG 50.635 CLP kretala od 6,99 % pa sve do 26,08 %.