LG 30.500 je vrlo traženi RWA hibrid kukuruza iz FAO grupe 450, a prodaja ovog hibrida vrtoglavo raste od njegovog uvođenja u proizvodnju u 2016. godini.
Biljke ovog hibrida su visoke i dobro razvijene, s poluuspravnim listovima. LG 30.500 ima odličan početni porast zbog čega se ovaj hibrid može sijati i u ranim rokovima sjetve, a zbog ovog svojstva pokazuje odlične rezultate i na teškim, hladnijim tlima. Zrno ovog hibrida je u tipu zubana lijepe žuto narančaste boje i visoke hektolitarske mase.
Vrlo je pogodno za ishranu svih vrsta peradi, te stoga nosi oznaku HCP (High Chickenfeed Performance). HCP hibridi kukuruza imaju visoku razinu probavljive energije za perad, tako da je iskorištenje zrna veće u odnosu na zrno običnih hibride. Rezultat toga je brži rast peradi i veća ekonomska dobit za proizvođače koji uzgajaju perad. Probavljiva energija se koristi za procjenu koncentracije energije prehrane za perad. Sadržaj probavljive energije korelira sa sastavom zrna (vlaga, protein, mast, škrob). Ekonomičnost hranjenja ključna je za poboljšanje profitabilnosti uzgoja peradi. Unaprijeđen neto sadržaj energije u kukuruzu znači bolju efikasnost hranjenja uz niži trošak, što je uzgajivačima peradi velika prednost.

 

 

 

 

 

 

 

Izuzetno važna odlika ovog hibrida je da nosi oznaku HYDRANEO.
Ovu oznaku dobivaju hibridi koji su detaljno ispitani na otpornost na sušu i visoku temperaturu i koji su potvrdili da imaju povišenu otpornost na ove stresne faktore u odnosu na druge, obične hibride. Ovo svojstvo daje proizvođačima sigurnost i stabilnost prinosa u različitim proizvodnim uvjetima, posebice u sušnim.

Što je Hydraneo tehnologija ?

Hydraneo je nova tehnologija Limagraina za upravljanje sušom.
Suša je najveći problem za europske proizvođače kukuruza i bitno utječe na prinos, kvalitetu i u konačnici na prihod farmera. LG predlaže inovaciju za ovaj problem koja je kombinacija posebnih hibrida tolerantnih na sušu i osobne preporuke za bolje upravljanje sušom. Globalni pristup uzima u obzir sve glavne faktore rizika suše kod pojedinačne dijagnoze: klimu, tlo, genetiku i agronomiju. Iz ove prilagođene dijagnoze identificirana su moguća poboljšanja nekih faktora i preporučena kako bi se osigurala proizvodnja u sušnim uvjetima iz godine u godinu.

 

 

 

 

 

U 2019, godini ovaj hibrid samo imali na 25 pokusnih lokacija. Posječan prinos suhog zrna bio je 13.663 kg po hektaru, a prosječna vlaga 21,9 %. Na čak 12 lokacija prinos suhog zrna bio je veći od 14.000 kg suhog zrna po hektaru. U donjoj tablici možete vidjeti rezultate prinosa i vlage ovog hibrida sa svih pokusnih lokacija.