LG 30.500 (FAO 450) je hibrid koji se koristi za proizvodnju suhog zrna, siliranje cijele biljke i proizvodnju bio plina. Zbog svoje hranidbene vrijednosti pogodan je za hranidbu peradi te stoga nosi oznaku HCP (High Chickenfeed Performance). Biljka je razvijena, visoka i ima uspravne listove. LG 30.500 ima vrlo stabilan prinos u različitim proizvodnim uvjetima, a zbog svoje stabilnosti u sušnim i stresnim uvjetima ima oznaku HYDRANEO.  U oplodnji izbjegava posljedice rasta dnevnih temepratura u srpnju, tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen. Ove godine smo hibrid LG 30.500 imali u demo pokusima na 26 lokacija. Najveći prinos suhog zrna od 18.114 kg po hektaru ostvaren je kod OPG Hunjet Ivana iz Narte u Bjelovarskoj županiji. Prosjek prinosa svih 26 lokacija bio je 13.934 kg po hektaru, a prosječna vlaga 17,5 %. U donjem grafu možete vidjeti prinose sa svih lokacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obzirom da se radi o našem hibridu iz Limagrain brenda napravili smo analizu prinosa hibrida LG 30.500 u odnosu na najpoznatiji i širom Hrvatske poznati Limagrain hibrid AGRISTER (FAO 570). Hibridi su bili na 16 zajedničkih lokacija. Na 5 lokacija Agrister je ostvario veći prinos, a na 9 lokacija je bio bolji LG 30.500. Iako je raniji od Agristera za cijelu vegetacijsku grupu, hibrid LG 30.500 nadmašio ga je ove godine u prosjeku prinosa suhog zrna za 202 kg po hektaru i imao je za 0,80 % nižu vlagu u žetvi. Uzmemo li u obzir činjenicu da je ova godina bila vrlo pogodna za kasne hibride, navedena razlika ima još veću težinu.
U donjem grafu možete vidjeti prinose ova dva hibrida na svim zajedničkim lokacijama.