U organizaciji Ministrarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, a na parceli Pisačić Miroslava iz Male Mlake kod Zagreba obavljena je dana 17.09.2019. žetva pokusa ranih sorti soje. U pokusu je bilo šest sorti, od čega su tri RWA sorte.

Najveći prinos od 4.700 kg suhog zrna po hektaru imala je nova RWA sorta LENKA, a vlaga u žetvi je bila 13,9 %.

LENKA je naša nova sorta soje iz rane vegetacijske grupe 00.
Lenka je proteinska bomba u polju, a ima izvanredno brz početni porast.
Biljke su visoke i dobro guše korove. Lenka ima lijepo, veliko zrno sa žutim hilumom, te je zbog veličine zrna i visokog sadržaja proteina pogodna za ljudsku ishranu. Otpornost na polijeganje je jako dobra, a dobra na viroze, Sclerotiniu i bakterioze. Sadržaj ulja je oko 20 %, a proteina oko 43 %.
Masa 1.000 zrna je u prosjeku iznosi 210 grama, a prosječan broj zrna u mahuni je 3. Sjetva treba biti na razmak redova od 45 ili 70 cm. Moguća je sjetva i žitnim sijačicama (razmak redova 12,5 cm). Optimalno vrijeme sjetve je početak travnja (temperatura tla 10˚C). Preporučena gnojidba po hektaru iznosi: 0 kg N / 65 kg P2O5 / 90 kg K2O. Dobro uspijeva na pjeskovitim, laganim i srednje teškim tlima. Plodosmjena: najbolje ju je uzgajati između žitarica. Vremenski razmak od druge leguminoze mora biti 5 do 6 godina. Sjetva mora biti u fino pripremljeno i izravnato tlo. Žetva je obično sredinom ili krajem rujna. Preporučeni sklop u sjetvi je 60 klijavih zrna / m2 (oko 140 kg po ha)

U donjem grafu možete vidjeti rezultate svih šest sorti iz ovog pokusa.