Predstavljamo Vam novu sortu pšenice pod nazivom JULIE.
Sorta je poboljšivač brašna i spada u kvalitetnu grupu A2.
Po vegetaciji je srednje rana, a klas je u tipu golice.
Klasa jedan dana kasnije od Graindora.
Prosječna visina biljke je oko 109 cm.
Otpornost na mraz i nisku temperaturu je jako dobra.
Tolerantnost na žutu hrđu i fusarium je jako dobra.
Potrebno ju je preventivno štititi od Septorije.
Hektolitarska težina je prosječna do dobra.
Sadržaj proteina je prosječan.
Padajući broj je jako dobar (oko 320).
W vrijednost je visoka (oko 301).
P/L vrijednost je srednja (oko 0,95).
Težina 1.000 zrna je velika i u prosjeku iznosi oko 47 g.
Kod ove sorte sve komponete prinosa imaju otprilike isti
utjecaj na prinos što ovu sortu čini fleksibilnom.
Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
Norma sjetve u ovom periodu je 360 do 390 klijavih zrna/m2 (ca. 190 – 205 kg/ha).
U slučaju bujnog usjeva preporuča se umjerena primjena regulatora rasta.
ISTAKNUTA + UNUTRA