AGROLEAF LIQUID tekuća gnojiva za folijarnu primjenu i NUTRIVANT  potpuno topive kombinacije

Agroleaf Liquid folijarna gnojiva se koriste za prevenciju nedostataka u ishrani te za smanjenje stresa. U situaciji u kojoj su nedostaci već vidljivi, potrebno je tretirati biljku folijarnim putem. Folijarna ishrana se može koristiti uz standardnu osnovnu gnojidbu kako bi pomogli biljci u najkritičnijim fazama kultivacije. Agroleaf Liquid folijarna gnojiva omogućuju primjene u kombinaciji s ve?inom agrofarmaceutskih proizvoda. Agroleaf Liquid asortiman sadrži jedinstvene proizvode razvijene za uklanjanje nedostataka u ishrani i poticanje rasta biljke u najkriti?nijim fazama. Sva Agroleaf Liquid gnojiva su proizvedena prema garantiranim specifikacijama koristeći najkvalitetnije materijale. Jednostavna su za primjenu, potpuno su topiva te se mogu miješati.

Nutrivant formulacije su namijenjene za obradive kulture na većim površinama. Nutrivant asortiman se sastoji od potpuno topivih formulacija koje sadrđe posebno sastavljene mješavine makro i mikroelemenata za sve potrebe kultura kojih uzgajate. Učinkovitost folijarne prihrane može otežati kutikula lista, tvrda membrana koja blokira ili smanjuje prodor hranjivih elemenata i bio-stimulansa. Nutrivant sadrži Fertivant, ekološki bezopasan katalizator koji prodire kroz tu membranu. Fertivant tehnologija osigurava unos hranjivih tvari, što rezultira znašajno većim prinosom, kvalitetom i profitom.