SUPER START NP 10:35

Super Start NP 10:35 + 2% MgO + 5% S + 2% Zn je mikrogranulirano gnojivo koje stimulira rast biljaka u početnim fazama razvoja. Zahvaljujući visokom sadržaju fosfora i prisustvu cinka, djeluje značajno na rast korijenovog sistema. Velika kontaktna površina s tlom utječe na brže oslobađanje lako pristupačnih hranjiva.

Super Start omogućava uzgajanoj biljci da nadvlada stresne uvjete koji se mogu pojaviti u početnim fazama razvoja i ostaviti značajnije posljedice na biljku i očekivani prinos.

Ekonomski efekat Super Start gnojiva uočljiv je već prve godine primjene, naročito u limitiranim uslovima za razvoj mlade biljke.

RAZLOZI ZA PRIMJENU:

Pospješuje i ubrzava početni rast mlade biljke
Pomaže biljkama da razviju velik i snažan korijenov sistem
Efikasnije nicanje i veći broj biljaka po jedinici površine
Smanjuje negativne efekte patogena koji utječu na rast i razvoj biljaka
Visoka efikasnost iskorištenja hranjiva iz Super Starta u godini primjene
Bolje iskorištenje hranjiva iz zaliha u tlu
Bolje iskorištenje rezerve vode iz zemljišta
Značajno ublažava negativan uticaj hladnih i vlažnih tala na usvajanje hranljivih elemenata
Bržim početnim rastom, uzgajana biljka zasjenjuje korovske biljke smanjujući negativan uticaj korova Povoljno utječe na dužinu nalijevanja zrna
Povećava kakvoću proizvoda
Poboljšava skladišne osobine proizvoda

PREPORUČEN NAČIN PRIMJENE

Super Start se primenjuje zajedno sa sjetvom uz pomoć uređaja za deponiranje mikrogranula koji se nalaze na sijačici. Preporučen način primjene je unošenjem direktno u red sa sjemenom, a može se upotrebljavati i fizičkim miješanjem sa zemljišnim insekticidima, u cilju istovremene ishrane i zaštite uzgajanih biljaka.

PREPORUKE ZA PRIMJENU:

Kukuruz 15-30 kg/ha
Suncokret 15-30 kg/ha

Strna žita 20-40 kg/ha
Uljana repica 20-40 kg/ha

Šećerna repa 15-35 kg/ha
Soja 15-30 kg/ha