Poštovani proizvo?a?i,

Ovog prolje?a u prodaji imamo novi hibrid uljane tikve pod nazivom GL RUSTIKAL.
U vi?egodi?njem prosjeku ima ve?i prinos sjemena od hibrida GL OPAL.
Pored toga, ima nešto ve?e sjemenke i nešto ve?i sadržaj ulja.
Me?utim, za vla?ne uvjete proizvodnje preporu?amo hibrid GL OPAL jer ima bolju otpornost na bolesti i u takovim uvjetima ima ve?i prinos od GL RUSTIKAL-a.
Oba hibrida najve?e prinose sjemena posti?u kada je me?uredni razmak 70 cm.
Sjeme hibrida pakirano je u vre?ice od 18.000 sjemenki što je dovoljno za sjetvu jednog hektara.
Dolje možete pro?itati tehnologiju proizvodnje sjemenki uljane tikve.
?elimo Vam visoke prinose sjemenki i kvalitetnog ulja.

ULJANA TIKVA GOLICA – TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

frucht_4_faecher