FERARIXX je naš novi šampionski hibrid kukuruza. Po vegetaciji pripada u FAO grupu 360.
U zbirnim pokusima RWA hibrida u 2014. godini bio je naš najprinosniji hibrid.
Zrno je u tipu zubana, koristi se za sušenje i siliranje. Klip je vrlo dugačak, srednje visoko nasađen i uvijek je dobro oplođen. Biljka je prosječne visine.
FERARIXX ima izvrstan početni porast, dobar stay green efekt i brzo otpušta vlagu.
U optimalnim proizvodnim uvjetima daje vrhunski prinos.
Ima dobru tolerantnost na Helminthosporium i Fusarium.
Broj redova na klipu je 15, a broj zrna u redu je 30 do 32.
Masa 1.000 zrna je velika i iznosi 350 do 370 g.
Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka po hektaru.
U pokusu kod našeg kooperanta OPG Čižmešija Tomislava iz Preloga kod Čakovca ostvario je prinos od 13.787 kg/ha uz vlagu od 20,0%.
Dolje možete vidjeti rezultate ovog pokusa.
Picture12013 Ferrari F150