Naš suncokret ES TERRAMIS CL pobjednik je u pokusu suncokreta Pika Vinkovci ove godine. Ostvario je rekordan prinos od čak 5.776 kg/ha zrna svedeno na standard kvalitetu uz vlagu u žetvi od 10,2%. U pokusu su bila 24 hibrida svih sjemenskih kuća. ES TERRAMIS CL je Clearfield hibrid koji je otporan na volovod tipove od A do F. Po vegetaciji je srednje rani hibrid, a pogodan je za rani i optimalan rok sjetve. Visina biljke je prosječna, a težina tisuću zrna je nadprosječna. Hibrid ima dobar početni porast.

U donjem grafu prikazujemo rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.