Odlična vijest !
U pokusu Kujeva na lokaciji Ratarstvo Ovčare naš hibrid ES NATALIE bio je narodniji !
U pokusu je bilo 30 hibrida raznih sjemenskih kuća.
ES NATALIE je ostvario prinos suhog zrna od 4.833 kg po ha, a vlaga u žetvi je bila 10,3%.
Ovo je još jedna potvrda da je ES NATALIE trenutno najrodniji hibrid uljane repice na hrvatskom tržištu.
U donjem grafu možete vidjeti rezultate ovog pokusa.

Picture2