ES IMPERIO je hibrid visokog i stabilnog prinosa te ga stoga preporučamo za dobre proizvodne uvjete. Biljka je srednje visine. U cvatnji i dozrijevanju je srednje rani. Pogodan je za rani i optimalan rok sjetve. Proljetni porast je brz i počinje rano pa je zbog tog svojstva potrebno izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće. Otpornost na polijeganje i pucanje komuški je jako dobra. ES Imperio ima dvostruku otpornost na Phomu. Posjeduje Rlm7 i Rlm3 gene koji mu daju otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans). Potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma. Sadržaj ulja na AST je vrlo visok (oko 49 %). Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha. Sadržaj glukozinulata je manji od 18 μmol g -1.