RWA hibrid uljane repice ES CESARIO šampion je po prinosu zrna u važnom pokusu kombinata Kutjevo !
U pokusu su bila čak 36 hibrida svih sjemenskih kuća. Najveći prinos od 4.546 kg/ha ostavio je RWA hibrid ES CESARIO. Ovo je rani hibrid koji rano cvate i dozrijeva, a biljke su nižeg habitusa. Hibrid ima brz početni porast u jesen te je stoga pogodan za optimalan i kasan rok sjetve. I ostali RWA hibridi u ovom pokusu ostvarili su dobre prinose, pogotovo kad se uzme u obzir da je ova godina bila nepovoljna za uljanu repicu. Prosjek RWA hibrida bio je 3.478 kg/ha, a prosječna vlaga 14,7%.
U donjoj tablici možete vidjeti rezultate svih RWA hibrida:

Na trećem mjestu od RWA hibrida bio je potpuno novi hibrid AURELIA od kojeg puno očekujemo u budućnosti. Aurelia ima sve što vam je potrebno za intenzivnu proizvodnju repice! Hibrid je otporan na TuYV (turnip yellow virus), ima genetsku otpornost na pucanje mahuna i posjeduje Rlm7 otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans). Njezina otpornost na zimu je izvrsna. Rast i razvoj u jesen i proljeće je srednji do polagan te je zbog ovog svojstva pogodna za rani rok sjetve. Po vegetaciji je srednje kasni hibrid, a visina biljke je srednja do niža. Otpornost na polijeganje je jako dobra, čak i u vrlo intenzivnim uvjetima proizvodnje. Potencijal prinosa zrna je jako visok, a potencijal prinosa ulja visok. Sadržaj ulja je prosječan do viši (nešto viši od hibrida Anniston). Sadržaj glukozinulata je nizak (oko 12 μmol g -1). Zbog visokog potencijala prinosa preporučamo ga za dobra proizvodna područja.

Naveli smo da je hibrid otporan na TuYV (turnip yellow virus). Uljanu repicu napadaju razni virusi, a ovaj je najvažniji. Primarna infekcija nastaje u jesen (od sredine listopada) putem inficiranih lisnih uši ili drugih ubadajućih ili sisajućih insekata. Sekundarna infekcija nastaje na način da lisne uši i ostali zaraženi insekti šire virus po cijelom usjevu uljane repice.

TuYV postaje sve važniji iz slijedećih razloga:

• Jeseni i zime postaju sve toplije (lisne uši imaju duži period aktivnosti).
• Zabrana nekih kemijskih rješenja (npr. neonikotinoidi).
• Pojava rezistetnosti kod lisnih uši na neke insekticide (npr. pyrethroide i carbamate).
• Uvođenje „greening“ programa (lisne uši imaju više biljaka domaćina).

RWA Austrija je u travnju prošle godine provela ispitivanje zaraženosti usjeva uljane repice u šest europskih zemalja. Na svakoj lokaciji uzeti su uzorci listova od hibrida uljane repice koje nemaju otpornost na TuYV. Uzorci su poslani na analizu u jedan njemački laboratorij. U donjem grafu možete vidjeti rezultate analize.

Vidljivo je da je TuYV prisutan u usjevima uljane repice u Hrvatskoj. Gubitak prinosa je do 15 %.

Na lijevoj strani slike je hibrid osjetljiv, a na desnoj hibrid otporan na TuYV.

Mjere borbe protiv virusa (što farmer može napraviti):

• Kemijska kontrola lisnih uši prskanjem dva do tri puta u jesen (velik trošak i zagađenje okoliša)
• Tretiranje sjemena insekticidom (neonikotinoidi koji su bili unčikoviti, sad su zabranjeni)
• Upotreba hibrida koji su otporni na virus (Aurelia i Anniston)