ES CESARIO je naš novi visokoprinosan hibrid koji je pogodan za uzgoj u svim proizvodnim uvjetima. Hibrid rano rano cvate i dozrijeva, a biljka je nižeg habitusa. Ima brz početni porast u jesen. Pogodan je za optimalan i kasan rok sjetve. Zbog brzog i ranog proljetnog porasta potrebno je izvršiti prihranu s dušikom što prije u proljeće. ES CESARIO je tolerantan na Phomu (gen Rlm7), a potrebno ga je štititi od Sclerotinie, svijetle pjegavosti i Verticilliuma.
Otpornost na pucanje komuški je jako dobra, a na zimu dobra. Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 4,85 g. Sadržaj ulja na AST je visok (oko 46,9 %). Potencijal prinosa zrna je veći od 5.000 kg/ha.  Sadržaj glukozinulata je oko 17,5 μmol g -1. Preporučeni sklop je 40-45 biljaka po m2 u žetvi.
ES CESARIO je naš najprinosniji (4.160 kg/ha) hibrid u demo pokusima u 2017. godini. Dolje možete vidjeti rezultate demo pokusa ES Cesaria iz 2017. godine.