Predstavljamo Vam ES ARMANDI, novi vrhunski hibrid iz FAO grupe 590.
Zrno mu je u tipu zubana, a potencijal prinosa zrna je vrlo visok.
Može se koristiti za proizvodnju zrna, silažu cijele biljke, kao i za proizvodnju bioplina.
Biljka je visoka (prosječno visoka unutar svoje vegetacijske grupe).
Početni porast i otpuštanje vlage su prosječni. Stay gren efekt je prisutan.
ES ARMANDI ima dobru otpornost na sušu. Dobro uspijeva i na laganim tlima.
Ima odličnu tolerantnost na Helminthosporium.
Stabljika je čvrsta. Preporučeni sklop u žetvi je 60.000 biljaka/ha.
U pokusu BELJA ove godine bio je naš najrodniji hibrid, a između 77 raznih hibrida u ovom pokusu zauzeo je odlično četvrto mjesto s prinosom suhog zrna od 15.560 kg i vlagom u žetvi od 26%. U donjem grafu možete vidjeti rezultate svih naših hibrida iz ovog pokusa.

Picture1Picture2