DIAMENTO je naša nova, krušna, visokoprinosna pšenica, brkulja.
Po kvaliteti spada u B2 grupu. Ima jako veliki prinos na svim tipovima tala.
Busanje je jako izraženo. Po vegetaciji je srednje kasna sorta i klasa otprilike pet dana kasnije od Graindora.
Prosječna visina biljke je oko 98 cm.
DIAMENTO je bila najrodnija (9,04 tona po ha) sorta u pokusu BELJA u 2014. godini.
Otpornost na polijeganje je jako dobra.
Tolerantnost na žutu hrđu je jako dobra.
Potrebno ju je štititi protiv Septorije, lisne hrđe i Fusariuma.
Sorta je osjetljiva na klortoluron.
Težina 1.000 zrna je vrlo stabilna i u prosjeku iznosi oko 45 g.
Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj zrna klasova po m2.
Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada
Norma sjetve u ovom periodu je 390 do 410 klijavih zrna/m2 (ca. 190 – 200 kg/ha)
Treba izbjegavati ranu sjetvu (početak listopada) da biljke ne uđu prebujne u zimu jer se time povećava mogućnost oštećenja od niskih temperatura.
UBACITIUBACITI + NASLOVNA