Kod našeg kooprenta OPG MIKLIN STANISLAVA iz Badličana (Međimurje) održali smo 10.10.15. Dan polja RWA i LG hibrida kukuruza.
Obzirom da je OPG MIKLIN jedan od najboljih proizvođača u Međimurju, a vjerojatno i u cijelog Hrvatskoj, prinosi su i u ovoj sušnoj godini bili iznimno dobri.
U RWA pokusu bio je čak 21 hibrid, a najveći prinos suhog zrna od 14.913 kg po hektaru ostavio je hibrid ES ARMANDI (FAO 590). Vlaga zrna u žetvi iznosila je 29,9%. U LG pokusu bilo je 10 hibrida, a najrodniji je bio hibrid PONCHO (FAO 600), s prinosom suhog zrna od 15.357 kg po hektaru i vlagom u žetvi od 26,5%.
Dolje možete vidjeti rezultate svih hibrida iz ova dva pokusa.

RWA POKUS - TAJ

 

 

 

 

 

 

LG POKUS - TAJ