Kod našeg kooperanta PZ VELIKA PISANICA održali smo 15.10.12. Dan polja RWA hibrida kukuruza. Napravili smo javno vaganje prinosa hibrida.
U pokusu su bila 22 naša hibrida iz svih vegetacijskih skupina.

Obzirom na veliku sušu ove godine, prinosi su bili vrlo dobri.

Na prvom mjestu je bio hibrid ROXXANE, FAO 550, s prinosom suhog zrna od 10.407 kg/ha i vlagom od 19,3 %.
Na drugom mjestu je bio hibrid CADIXXIO, FAO 470, s prinosom suhog zrna od 8.491 kg/ha i vlagom od 16,5 %.
Na trećem mjestu je bio hibrid TOXXOL, FAO 490, s prinosom suhog zrna od 7.958 kg/ha i vlagom od 18,8 %.

Dolje prikazujemo neke detalje s ovog Dana polja.