Kod našeg kooperanta OPG SKENDER MIHAELA iz Nove Ploščice (okolica Hercegovca) održali smo 03.10.15. Dan polja RWA hibrida kukuruza. Najveći prinos od 10.286 kg suhog zrna po hektaru ostvario je naš udarni hibrid ULYXXE, a vlaga u žetvi je iznosila 20 %.
Dolje možete vidjeti malu galeriju fotografija s ovog interesantog druženja i rezultate ostalih RWA hibrida iz ovog pokusa.
Picture1