U organizaciji savjetodavne službe Čakovec, a na površinama naših kooperanta OPG Šopar Alena i OPG Babić Zvonimira, dana 03.06.15. održan je zajednički Dan polja pšenice i repice u Murskom Središću.
Na ovaj događaj došlo je šezdesetak većih farmera iz okolice.
Naša firma je bila zastupljena s najvećim brojem kultivara.
Od pšenica imali smo: GRAINDOR, SOFRU, ALIXAN, RENAN, ATHLON, XENOS, ELEMENT, ENERGO, DIAMENTO, ACCROC i tri eksperimantalne sorte: SPONTAN, GHAYTA i HYFI (hibridna pšenica).
Predkultura ovom pokusu bio je krumpir.
Datum sjetve je bio 04. i 05.11.2014.
Gnojidba je obavljena sa 300 kg/ha NPK 0:20:30 + 200 kg/ha NPK 15:15:15.
Prihrana je bila 04.03.2015. sa 150 kg/ha KAN-a i 02.04.15. sa 110 kg/ha KAN-a.
Provedena je slijedeća zaštita:
03.03.2015. – ALISTER GRANDE, 0,8 l/ha.
16.04.2015. – FALCON, 0,6 l/ha.
12.05.2015. – PROSARO 1 l/ha + BISCAYA 0,3 l/ha,
U pokusu uljanih repica imali smo 8 kultivara i to: AMETYST, PETER29, ES NATALIE, EDIMAX CL, IVAN106, PRIMUS, INSPIRATION i CHAGALL.
Pokus je posijan 26.09.2014.
Gnojidba je bila: 300 kg/ha NPK 0:20:20 + 200 kg/ha NPK 5:15:26+16 S.
Prihrane su obavljene 10.03.2015. sa 150 kg/ha KAN-a i 11.04.2015. sa 150 kg/ha AMOSULFANA (20% N+24% S).
Provedena zaštita: 10.10.2014. – TERIDOX 2 l/ha + KARATE ZEON.
U proljeće protiv sjajnika: BISCAYA i CHESS.
Nakon predstavljanja sorti otišli smo na zajednički ručak i druženje.
Dolje možete vidjeti malu galeriju slika sa ovog Dana polja.