Dana 18.06.15. odr?ali smo Dan otvorenih vrata u na?em pogonu u Koriji kod Virovitice.
Korija farmerima isporu?uje kompletan repro materijal za sjetvu i otkupljuje merkantilu koju skladi?ti u vlastitim silosima, a uskoro treba po?eti i izgradnja dodatnih silosa i podnih skladi?ta.
Pozivu se odazvalo oko pedesetak ve?ih farmera iz okolice.
Dubravka Katan?i? je odr?ala prezentaciju o RWA proizvodima, te o mogu?nostima ugovaranja kooperativne proizvodnje i otkupa roda ove godine.
Nakon iste poslu?en je ru?ak i nastavljeno je ugodno dru?enje s gostima koji su najvi?e pitanja imali oko cijena ovogodi?nje merkantile (repice, pšenice i soje).
Dolje možete vidjeti galeriju slika s ovog dru?enja.