• Niska biljka s poluuspravnim listovima
• Nizak položaj klipa
• Prosječan broj redova na klipu: 16
• Prosječaj broj zrna u redu: 30
• Težina 1.000 zrna: 320 g
• Tolerantan na klimatske stresove
• Dobra rezistentnost na helminthosporium
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2011. godini: 9.700
• Prosječna vlaga (%) u 2011. godini: 16,6