S voćem visoke kakvoće , znanjem i proizvodima iz Vašeg Raiffeisen Vinarskog centra u Čepinu možete dobiti Vaš osobni domaći proizvod – mošt.

U donjoj datoteci nudimo nekoliko savjeta za pripremu mošta:

BERBA VOĆA I PRIPREMA SOKA I MOŠTA

voće