FOLIJA ZA SILOSE

  • Podfolija 40 ?m
  • Folija 150 ?m (bijela)
  • Folija 110 ?m (bijela/tamnozelena)