• Biljka srednje visine
• Poluuspravan položaj listova
• Prosječan broj redova na klipu: 19
• Prosječaj broj zrna u redu: 27
• Težina 1.000 zrna: 320 – 330 g
• Prosjek prinosa suhog zrna
u 2011. godini: 10.534 kg/ha.
• Prosječna vlaga (%) u 2011. godini: 16,9