Predstavljamo Vam naš novi proizvod pod nazivom ALBIT.
ALBIT je stimulator rasta koji se može primijeniti u svim biljnim usjevima.
Usjev kukuruza treba prvi put tretirati s ALBITOM u fazi 3 do 4 lista kukuruza (doza 40 ml/ha).
ALBIT se može miješati sa svim pesticidima (herbicidima itd.).
Drugo tretiranje treba obaviti otprilike 4 tjedna nakon prvog tretiranja opet s 40 ml/ha.
Najoptimalnije je 4 tjedna nakom prvog, ali može biti i kasnije.
Tretiranje usjeva kukuruza u vegetaciji s ALBITOM osigurava zaštitu biljke od bolesti, poboljšava kvalitetu zrna, povećava broj zrna po klipu (čime naravno povećava i prinos zrna), smanjuje stres uzrokovan primjenom herbicida, povećava tolerantnost biljke na sušu i visoku temperaturu, aktivira rast korijena biljke i ubrzava dozrijevanje (manja vlaga u žetvi).
Prskanje (kao i kod primjene herbicida) treba obaviti ujutro ili predvečer po lijepom vremenu.
RWA Hrvatska je u 2016. godini imala pokuse na merkantilnom kukuruzu u Kutjevu d.d. (jedna lokacija) i u Anabbeli d.o.o. (dvije lokacije):
U donjem grafu možete vidjeti prosjek rezultata pokusa s ove tri lokacije:

graf-1Prosjek s tri lokacije iznosi 12.803 kg/ha za Kontrolu i 14.920 kg/ha za Albit.

Preračunato u postotke, usjevi prskani Albitom u prosjeku su ostvarili za 17 % veći prinos zrna kukuruza u odnosu na Kontrolu.

ALBIT – DETALJNIJE