AJOWAN je naš novi hibrid kukuruza iz FAO grupe 370.

Koristi se za proizvodnju suhog zrna. Hibrid ima visok prinos kako u stresnim tako i povoljnim proizvodnim uvjetima. Vrlo efikasno koristi raspoloživa hranjiva u tlu tako da i na lošim tlima daje dobar prinos. Otpornost na polijeganje i pucanje stabljike je jako dobra. Otpuštanje vlage iz zrna je vrlo dobro. Ajowan daje visok prinos i u uvjetima kasne sjetve. U 2018. ovaj hibrid smo imali u demo pokusima na devet lokacija. Najveći prinos suhog zrna od 14.643 kg po hektaru bio je kod OPG Čižmešija Tomislava iz Preloga u Međimurskoj županiji. Prosječan prinos je bio 13.098 kg po hektaru, a prosječna vlaga 15,7 %. U donjoj tablici možete vidjeti prinose sa svih lokacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obzirom da AJOWAN ima vrlo sličnu vegetaciju s našim poznatim hibridima ZARISKI (FAO 360) i CHAPALU (FAO 350) napravili smo analizu prinosa sa zajedničkih lokacija.

U donjem grafu možete vidjeti da je od 7 zajedničkih lokacija, na njih 6 hibrid Ajowan imao veći prinos od hibrida Zariski. Prosječan prinos sa zajedničkih lokacija hibrida Zariski iznosio je 12.615 kg suhog zrna po hektaru, a prosječan prinos Ajowana je bio 13.339 kg po hektaru.
Razlika u prinosu u korist Ajowana je bila značajnih 694 kg po hektaru. Prosječne vlage s ovih lokacija se bile vrlo slične (Zariski 15,6, a Ajowan 15,4 %).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U donjem grafu prikazujemo usporedbu prinosa suhog zrna hibrida Chapalu i Ajowana. Hibridi su bili na 6 zajedničkih lokacija, a na 4 njih je Ajowan imao veći prinos. Prosjek prinosa Chapalu-a je bio 12.927 kg , a prosjek Ajowana 13.426 kg po hektaru.
Razlika u korist Ajowana je bila 496 kg po hektaru. prosječna vlaga je bila slična (Chapalu 15,4%, a Ajowan 15,6%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovi rezultati pokazuju da i u segmentu ranih hibrida imamo vrhunske genetske materijale.