RWA SORTE SOJE ZA DOLAZEĆU SEZONU

2018-11-29T13:08:10+00:00

RWA Hrvatska u svojoj lepezi ima čak 11 sorti soje svih vegetacijskih skupina. U demo pokusima u 2018. godini imali smo 9 naših sorti na 9 lokacija. Najveći apsolutan prinos [...]