Naš novi hibrid kukuruza RGT LEXXTOUR prvi je po prinosu u pokusu forme Hana Koška d.o.o. Ostvario je prinos suhog zrna od 8.674 kg po hektaru, uz vlagu u žetvi od 18,6%. RGT LEXXTOUR je hibrid iz FAO grupe 450, a namijenjen za proizvodnju suhog zrna i siliranje zrna.
Ima vrhunski prinos u svim proizvodnim uvjetima, a zbog svoje visoke tolerantnosti na sušu
i visoku temperaturu nosi oznaku Stressless.
Zanimljivo je da je i drugoplasirani hibrid u ovom pokusu naš hibrid LG 30.389 iz FAO grupe 380.
Ostvario je prinos suhog zrna od 8.663 kg po hektaru, a vlaga je bila 17,9%.
U pokusu su bila 24 hibrida raznih sjemenskih kuća.
Dolje možete vidjeti rezultate svih hibrida iz ovog pokusa.