Pages Navigation Menu

Enologija

Prodaja enologije (kvasci, enzimi, bistrila, tanini).
Usluga laboratorija za analizu mošta i vina.
Kontakt osoba: Jelena Dješka / 099 260 1266 / e-mail: jvitic@rwa.hr / faks: 031 283 526
Adresa: Osječka 182, 31431 Čepin.

ERBSLOEH PREMIUM SREDSTVA ZA STABILIZACIJU I BISTRENJE MOŠTA, MLADOG VINA I VINA

PREZISO ENOLOŠKA SREDSTVA

PREZISO KVASCI_profil_