Pages Navigation Menu

Uljana tikva

Sjemenka uljane tikve golice je bez ljuske, tamno zelene boje, visokog sadržaja ulja (48-50%), a dobiveno ulje je tamno zelene boje i visoke kakvoće. Sjemenke se koriste u pekarstvu kao dodatak kruhu, a tikva (plod) koristi se u ishrani stoke direktno ili putem silaže. U Austriji se od ploda tikve proizvode sokovi, marmelade, želei itd.

U našim proizvodnim uvjetima postižu se urodi sjemenki od 1.200 do 2.500 kg/ha sirovog sjemena,odnosno od 600 do 1.200 kg/ha suhih sjemenki. Hibridni kultivari imaju nešto veći prinos sjemenki od sortnih kultivara.

 


gleisdorferGLEISDORFER OLKÜRBIS

 • Najraširenija sorta uljane tikve
 • Za ekološku i konvencionalnu proizvodnju
 • Za uljnu i pekarsku industriju
 • Sjemenke se lako odvajaju od “mesa” tikve
 • Potencijal prinosa je oko 1.200 kg suhih sjemenki po ha
 • Srednje tolerantna na bolesti
 • Visok sadržaj ulja (48-50%)
 • Dugovriježasta sorta tako da se može sijati na međuredni razmak od 210 cm
 • Norma sjetve: 18.000 biljaka/ha

 

gl-opalGL OPAL

 • Hibridna uljana tikva
 • Robusna biljka
 • Postiže veći prinos i veći broj plodova po ha od standardnih sorti
 • Veća tolerantnost na virus žutog mozaika od sorti
 • Zdraviji plodovi u vrijeme berbe
 • Ujednačeni plodovi i ujednačeno zrenje plodova
 • Tvori velike tamno-zelene sjemenke
 • Visoka masa 1.000 sjemenki
 • Visok sadržaj ulja (50%)
 • Najveći prinos daje u najužem međurednom razmaku (70 cm)
 • Norma sjetve: 18.000 biljaka/ha

 

GL RUSTIKAL

 • Hibridna uljana tikva
 • U austrijskim službenim pokusima ovaj hibrid je imao najveći prinos sjemenki i ulja/ha
 • Cvatnja je rana do srednje rana
 • Po vegetaciji je srednje rana.
 • Tolerantna je na Zucchini žuti virus
 • Ima jako dobru otpornost na trulež ploda.
 • Sjemenke su jako velike, tamno zelene boje.
 • Vriježe su kratke tako da je se sije na međuredni razmak od 70 ili 140 cm.
 • Visok prinos ostvaruje velikim brojem, srednje velikih plodova po m2.
 • Plodovi su žute boje i nemaju puno zelenih šara na sebi.
 • Sjemenke se vrlo lako odvajaju od ploda tako da je berba lagana.
 • Dobro uspijeva na svim vrstama tala • Otpornost na sušu je odlična.
 • Za vlažnije proizvodne uvjete radi bolje otpornosti na bolesti preporučamo hibrid GL Opal.