Pages Navigation Menu

Krušne pšenice

GRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica, golica

 • Kvalitetna grupa B1
 • Srednje rana
 • Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
 • Visina biljke je oko 92 cm
 • U uvjetima jakog pritiska bolesti potrebno ju je zaštiti od Septorije.
 • Hektolitarska težina je prosječna do visoka
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 330)
 • W vrijednost je prosječna (oko 240)
 • P/L vrijednost je niska (oko 0,4)
 • Težina 1.000 zrna je oko 46 g
 • Norma sjetve je 360 do 420 klijavih zrna/m2 (ca. 185 – 215 kg/ha)

Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2. Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka. Optimalni rok sjetve je od 10. do 31. listopada.

Druga po prinosu (9.048 kg/ha) u pokusu PIK VINKOVCI u 2014. godini.

 SOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana
 • Klasa otprilike jedan dana ranije od Graindora
 • Klas je bijeli
 • Visina biljke je oko 94 cm
 • Potrebna je kvalitetna zaštita protiv Septorije i Fusariuma.
 • Hektolitarska težina je prosječna
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 314)
 • W vrijednost je prosječna (oko 240)
 • P/L vrijednost je niska (oko 0,4)
 • Težina 1.000 zrna je oko 47 g
 • Norma sjetve iznosi 380 do 420 klijavih zrna/m2 (ca. 200 – 220 kg/ha)

Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2. Ovisno o stanju usjeva potrebna je prihrana dušikom u količini od 130 do 160 kg N/ha raspodijeljeno u tri obroka. Optimalni rok sjetve je od 10. do 31. listopada.

Najrodnija (9.134 kg/ha) u pokusu PIK VINKOVCI u 2014. godini.

alixianALIXAN – krušna visokoprinosna pšenica – golica

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana (klasa ca. 7 dana kasnije od Srpanjke)
 • Visina biljke je oko 80 cm
 • Klas je bijeli
 • Odlična otpornost na Septoriju lista i Fusarium
 • Sorta je osjetljiva na KLORTOLURON (Tena, Dicuran forte)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-30.10.
 • Norma sjetve 350 – 400 klijavih zrna/m2 (ca. 180 – 210 kg/ha)

DIAMENTO – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • diamentoKvalitetna grupa B2
 • Jako veliki prinos na svim tipovima tala
 • Srednje kasna sorta
 • Klasa pet dana kasnije od Graindora
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Potrebno je zaštita od Septorije, lisne hrđe i Fusariuma.
 • Hektolitarska težina je prosječna
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je prosječan (oko 269)
 • W vrijednost je prosječna (oko 250)
 • P/L vrijednost je niska (oko 0,4)
 • Težina 1.000 zrna je vrlo stabilna i u prosjeku iznosi oko 45 g
 • Norma sjetve je 390 do 410 klijavih zrna/m2 (ca. 190 – 200 kg/ha

Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj klasova po m2. Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada. Treba izbjegavati ranu sjetvu (početak listopada) da biljke ne uđu prebujne u zimu jer se time povećava mogućnost oštećenja od niskih temperatura.

Najrodnija (9.040 kg/ha) u pokusu BELJA u 2014. godini.

ACCROC – krušna visokoprinosna pšenica – brkulja

 • accrocKvalitetna grupa B2
 • Srednje rana
 • Klasa u isto vrijeme kao i Graindor
 • Period od klasanja do pune zriobe je dug
 • Prosječna visina biljke je oko 98 cm
 • Sorta zahtijeva dobru zaštitu od Fusariuma u vrijeme cvatnje
 • U slučaju velikog pritiska bolesti potrebno je list zaštititi preventivno od Septorije
 • Hektolitarska težina je prosječna do niža
 • Sadržaj proteina je prosječan
 • Padajući broj je dobar (oko 329)
 • W vrijednost je prosječna (oko 250)
 • P/L vrijednost je niska (oko 0,4)
 • Sorta ima vrlo težak klas, a težina 1.000 zrna je velika (oko 47 g)
 • Norma sjetve je 380 do 400 klijavih zrna/m2 (ca. 200 – 210 kg/ha)

Od svih komponeti prinosa kod ove sorte najveći utjecaj na prinos ima broj zrna po klasu. Optimalni rok sjetve je od 10. do 30. listopada