Pages Navigation Menu

Krušne pšenice

graindorGRAINDOR – visokoprinosna krušna pšenica

 • Kvalitetna grupa B1
 • Visoka hektolitarska masa
 • Srednje kasna golica
 • U klasanju kasnija od Žitarke za ca. 2 dana
 • Visina biljke oko 92 cm
 • Odlična otpornost na Fusarium i Septoriju
 • Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
 • Normasjetve 380-420 klijavihzrna/m2 (ca. 190 – 220 kg/ha)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-25.10.
Prva po prinosu (9.439 kg/ha) u pokusu Kutjeva u 2013. godini.

 


 sofruSOFRU – visokoprinosna krušna pšenica – brkulja

 • Kvalitetna grupa B1
 • Srednje rana (klasa jedan dana ranije od Žitarke)
 • Otprilike 5 cm viša od Žitarke
 • Klas je bijeli
 • Odlična otpornost na polijeganje
 • Sorta je osjetljiva na KLORTOLURON (Tena, Dicuran forte)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-25.10.
 • Normasjetve 380 – 420 klijavihzrna/m2 (ca. 190 – 220 kg/ha)

 


alixianALIXAN – krušna visokoprinosna pšenica – golica

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana (klasa ca. 2 dana kasnije od Žitarke)
 • Otprilike 5 cm viša od Žitarke
 • Klas je bijeli
 • Otporna na polijeganje
 • Odlična otpornost na Septoriju lista i Fusarium
 • Sorta je osjetljiva na KLORTOLURON (Tena, Dicuran forte)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-30.10.
 • Norma sjetve 350 – 400 klijavih zrna/m2 (ca. 180 – 210 kg/ha)