Pages Navigation Menu

Krušne pšenice

GRAINDOR

kvalitetna visokoprinosna pšenica

 • Kvalitetna grupa B1-A2
 • Visoka hektolitarska masa
 • Srednje kasna golica
 • U klasanju kasnija od Žitarke za ca. 2 dana
 • Visina biljke oko 92 cm
 • Odlična otpornost na Fusarium i Septoriju
 • Klas je bijele boje s prisutnim produžetkom pljevica
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-25.10.

 


 

SOFRU - kvalitetna visokoprinosna pšenica – brkulja  - novo!

Prva po prinosu zrna u pokusima Sortne komisije u 2012. godini
Prva po prinosu u pokusu Belja u 2012. godini.

 • Kvalitetna grupa B1
 • Srednje rana (klasa jedan dana ranije od Žitarke)
 • Otprilike 5 cm viša od Žitarke
 • Klas je bijeli
 • Sorta je osjetljiva na KLORTOLURON (Tena, Dicuran forte)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-25.10.

 


 

ALIXIAN – krušna visokoprinosna pšenica – golica - novo!

kvalitetna visokoprinosna pšenica

 • Kvalitetna grupa B2
 • Srednje rana (klasa ca. 2 dana kasnije od Žitarke)
 • Otprilike 5 cm viša od Žitarke
 • Klas je bijeli
 • Odlična otpornost na Septoriju lista i Fusarium
 • Sorta je osjetljiva na KLORTOLURON (Tena, Dicuran forte)
 • Optimalni rokovi sjetve 10.-30.10.

 


 

Pogledajte PDF na ovom linku