LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 600


LG 30.597 – FAO 600

• Zrno je u tipu zubana
• Impresivan izgled
• Biljka je vrlo visoka i jako lisnata
• Klip je dug i više nasađen
• Broj redova na klipu je 16 do 18, a broj zrna u redu je 38 do 43
• Početni porast je dobar • Otpuštanje vlagu u jesen je solidno
• Ima dobru tolerantanost na sušu
• Sabljika je čvrsta i ne poliježe
• Daje visok prinos na svim tipovima tala, posebice na teškim
• Stay green efekt je jako izražen
• HPP hibrid pogodan za ishranu svinja
• Hibrid preporučamo za siliranje i za bioplin
• zbog izuzetno visokih prinosa silaže
• Preporučamo sklop u žetvi od 60.000 biljaka/ha

Namjena:picture7

  • Sušenje zrna
  • Siliranje zrna
  • Siliranje cijele biljke
  • Bioplin