RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 500


AKINOM – FAO 550

• Zrno je u tipu zubana
• Potencijal prinosa zrna je vrlo visok
• Biljka je nadprosječno visoka
• Klip je nasađen srednje visoko
• Vrlo je krupan s najčešće 20 redova
• Broj zrna u redu je od 27 do 40
• Zrno je duboko
• Početni porast je prosječan
• Vrlo brzo otpušta vlagu
• Tolerantnost na sušu je dobra
• Stabljika je vrlo robusna, čvrsta i vrlo otporna na polijeganje
• Dobro uspijeva na svim tipovima tala
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Ima dobru tolerantnost na Fusarium
• Preporučamo sklop u žetvi od 65.000 biljaka/ha

Namjena:

  • Sušenje zrna
  • Siliranje zrna
  • Siliranje cijele biljke
  • Bio plin

 


ES ARMANDI – FAO 590

• Zrno u tipu zubana
• Vrlo visok potencijal prinosa zrna
• Visoka i robusna biljka
• Početni porast je prosječan
• Otpuštanje vlage je prosječno
• Stay gren efekt je prisutan
• Otpornost na sušu je dobra
• Dobro uspijeva i na laganim tlima
• Odlična tolerantnost na Helminthosporium
• Stabljika je čvrsta
• Preporučamo sklop u žetvi od 60.000 biljaka/ha

 

Namjena:

  • Sušenje zrna
  • Siliranje cijele biljke
  • Siliranje zrna
  • Bioplin

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 500


AGRISTER  – FAO 570

• Zrno u tipu zubana
• Hibrid s izrazitim potencijalom rodnosti
• Kompaktna, niža biljka
• Poluuspravan položaj listova
• Klip ima 16 do 18 redova i dobro je završen
• Zrno je jako duboko
• Odličan u sušnim i stresnim uvjetima
• Dobro prilagodljiv na različite tipove tala
• Visoke prinose daje i u rijeđem sklopu
• Kasni hibrid, rodan, stabilan, konkurentan i nezahtjevan
• Zastupljen u na sjetvenim površinama svih većih kombinata u HR
• Izuzetno brzo otpušta vlagu za svoju FAO grupu
• Agrister je bez obzira na svoju FAO grupu rasprostranjem po cijeloj Hrvatskoj
• Lako je prilagodljiv različitoj agrotehnici i daje stabilne prinose na svim vrstama tala
• Preporučamo sklop u žetvi od 65.000 biljaka/ha

Namjena:

  • Sušenje zrna