Pages Navigation Menu

FAO 400


 RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 400


ULYXXE – FAO 400

 • ulyxxeZrno u tipu zubana
 • Srednje visoka biljka s poluuspravnim listovima
 • Dobar početni porast
 • Prosječan broj redova na klipu: 18
 • Prosječaj broj zrna u redu: 29 -32
 • Težina 1.000 zrna: 330 – 340 g
 • Odlična otpornost na polijeganje
 • Dobra rezistentnost na helminthosporium
 • Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 10.700 kg/ha.
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 18,4
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 15.759 kg/ha kod OPG Horvat Dražen, Đelekovec

Namjena:

 • Sušenje zrna

 

bergxxonBERGXXON – FAO 400

 • Zuban
 • Izuzetno visok i stabilan prinos zrna
 • Brzo otpušta vlagu u jesen
 • Poluuspravan položaj listova
 • Dobar stay-green efekt
 • Snažne i čvrste stabljike
 • Otporan na Helminthosporium i Fusarium
 • Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha
 • Za proizvodnju silaže 10% veći sklop
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 10.040 kg/ha.
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 17,7
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 14.439 kg/ha kod OPG Horvat Dražen, Đelekovec

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke

INITIO – FAO 430picture1

 

• Zrno je u tipu zubana, ima visoku hektolitarsku težinu
• Vrhunski prinos u svim proizvodnim uvjetima
• Visina biljke je iznad prosjeka
• Položaj listova je poluuspravan
• Klip je nasađen srednje visoko do niže
• Uvijek je ujednačene veličine i pravilno završen
• Broj redova na klipu je 16 do 18
• Broj zrna u redu je 30 do 34
• Ima vrlo jak korijenov sistem i čvrstu stabljiku
• Početni porast je prosječan
• Dobra tolerantnost na Fusarium, Helminthosporium i Ustilago
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Brzo otpušta vlagu
• Njegov jak korijenov sustav daje mu odličnu tolerantnost na sušu
• Zbog dobre otpornost na bolesti daje vrlo visok prinos i u vlažnim proizvodnim uvjetima
• Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 10.508 kg/ha
• Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 17,9
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 15.452 kg/ha kod OPG Horvat Dražen, Đelekovec

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

 


da-scipioDA SCIPIO – FAO 430

 • Zrno u tipu zubana
 • Biljka srednje visine
 • Prosječan broj redova na klipu: 18
 • Težina 1.000 zrna: 300 g
 • Odlična tolerantnost na sušu
 • Pogodan za rane rokove sjetve
 • Otporan na polijeganje
 • Dobar “stay green” efekt
 • Brzo otpušta vlagu
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna

RGT LEXXTOUR – FAO 450

 

• Zrno je u tipu zubana
• Vrhunski prinos u svim proizvodnim uvjetima
• Visoka tolerantnost na sušu
• i visoku temperaturu (Stressless hibrid)
• Biljka je prosječne visine
• Položaj listova je poluuspravan
• Vrlo dobar početni porast
• Klip je nasađen srednje visoko
• Vrlo je zdrav (vrlo tolerantan na fusarium)
• Srednje je veličine, vrlo ujednačen i uvijek pravilno završen
• U prosjeku ima 16 redova
• Broj zrna u redu je 30 do 34
• Masa 1.000 zrna je velika (u prosjeku oko 380 g)
• Odlična otpornost na polijeganje zbog  jakog korijenovog sustava i čvrste stabljike
• Dobra tolerantnost na Helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 10.797kg/ha.
• Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 19,3
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 13.586 kg/ha kod OPG Friščić Josip, Vinica

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

CADIXXIO – FAO 480

 • Zrno u tipu zubana
 • Biljka srednje visine
 • Dobra otpornost na sušu
 • Prosječan broj redova na klipu: 17,4
 • Prosječaj broj zrna u redu: 30 – 32
 • Težina 1.000 zrna: 330 – 340 g
 • Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 9.837 kg/ha.
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 19,2
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 13.596 kg/ha kod VGU Križevci

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 400


LG 30.500 – FAO 480picture2

 

• Zrno je u tipu zubana
• Biljka je vrlo visoka i robusna
• Klip je vrlo dug i nasađen je srednje visoko
• Broj redova na klipu je 16 do 18
• Broj zrna u redu oko 34
• Početni porast je dobar
• Vrlo brzo otpušta vlagu u jesen
• Vrlo tolerantan na sušu
• Daje visok prinos kako na teškim tako i na lakim tlima
• Stay green efekt je jako izražen
• Preporučamo sklop u žetvi od 70.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 11.297 kg/ha
• Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 20,0
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 15.306 kg/ha kod OPG Kosar Danijel, Popovača

Namjena:picture4

 • Sušenje zrna
 • Hranidba peradi
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plinpicture5