RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


CHAPALU – FAO 350

• Zrno u tipu zubana
• Broj redova na klipu: 16-20
• Prosječan broj zrna u redu: 33
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Kompaktna biljka prosječne visine
• Prosječan početni porast
• Brzo otpušta vlagu
• Dobar stay-green efekt
• Dobra otpornost na sušu
• Dobra otpornost na fusarium klipa i stabljike i helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

ZARISKI – FAO 360

• Zrno je u tipu zubana
• Biljka je nadprosječno visoka
• Klip je nasađen srednje visoko do više
• Najčešće formira 18 redova
• Broj zrna u redu je 26 do 38
• Zrno je duboko
• Brzo otpušta vlagu
• Početni porast je solidan
• Tolerantnost na sušu je dobra
• Korijen je vrlo jak i dobro razvijen
• Stabljika je otporna na polijeganje
• Dobro uspijeva na svim tipovima tala
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Ima odličnu tolerantnost na Helmintosporium i Ustilago
• Preporučamo sklop u žetvi od 75.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

 


AJOWAN – FAO 370

 

 

• Zrno je u tipu zubana žute boje
• Visina biljke je iznad prosjeka
• Položaj listova je polunagnut
• Klip je prilično dug i nasađen srednje visoko
• Ima u prosjeku oko 33 zrna u redu
• Broj redova je najčešće 16, ponekad 18
• Masa 1.000 zrna je velika (oko 353 grama)
• Hektolitarska masa iznosi oko 73 kg/hl
• Hibrid ima visok prinos kako u stresnim
tako i povoljnim proizvodnim uvjetima
• Vrlo efikasno koristi raspoloživa hranjiva u tlu
tako da i na lošim tlima daje dobar prinos
• Ajowan ima dobro izbalansirane agronomske parametre
• Početni porast je prosječan
• Otpornost na polijeganje i pucanje stabljike je jako dobra
• Tolerantnost na Fusarium i Helminthosporium je dobra
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Otpuštanje vlage iz zrna je vrlo dobro
• Ajowan daje visok prinos i u uvjetima kasne sjetve
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

RGT EXXPLICIT – FAO 390

• FAO grupa 390
• Zrno je u tipu zubana
• Za proizvodnju zrna, silažu cijele biljke i proizvodnju bio plina
• Vrhunski prinos u svim proizvodnim uvjetima
• Visoka tolerantnost na sušu i visoku temperaturu (Stressless hibrid)
• Biljka je nadprosječno visoka
• Položaj listova je poluuspravan
• Klip je nasađen srednje visoko
• Dugačak je i dobro oplođen
• U prosjeku ima 18 redova
• Broj zrna u redu je velik (34 do 36)
• Zrno je duboko, a masa tisuću zrna je u prosjeku oko 320 g
• Vrlo brzo otpušta vlagu
• Zbog vrlo čvrstog korijena i jake stabljike ima vrlo dobru otpornost na polijeganje
• Ima iznimnu tolerantnost na Helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


LG 30.315 – FAO 310

• Zrno u tipu zubana
• Visoka i bujna biljka
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Odličan Stay green efekt za FAO 300
• Dobar početni porast
• Dobra otpornost na bolesti
• Odlična otpornost na sušu
• Listovi su poluuspravni
• Klip je umetnut nisko, ima 16 do 18 redova
• Broj zrna u redu je 35 do 37
• Prosječna masa 1.000 zrna je visoka
• Odličan i vrlo konkurentan odnos ranozrelosti i visokog potencijala prinosa
• Niske vlage pri vršenju
• Vrlo adaptibilan na različite vrste tala
• Dobro reagira na gušči sklop
• Fleksi tip hibrida koji u stresnim uvjetima štiti prinos zrna
• Nakon tehnološke zriobe izuzetno brzo otpušta vlagu
• Velika prednost ovog hibrida je rana cvatnja
• Oplodnja nastupa prije visokih temperatura u srpnju, tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
• Za silažu 10% veći sklop

 

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Siliranje zrna
 • Bioplin

 


LG 30.389 – FAO 350

 

• Zrno u tipu zubana
• Stabljika je visoka i elastična
• Biljka je razvijena i ima veliku lisnu masu
• Vrhunski potencijal prinosa
• Učinkovit u svim uvjetima
• Hibrid ima izražen Stay green efekt
• Visoko tolerantan na Fusarimu klipa i stabljike
• HCP hibrid pogodan za ishranu peradi
• Vrlo dobar početni porast
• Vrlo zdrav klip i zrno pri vršenju
• Klip je umetnut srednje visoko
• Broj redova na klipu je 16 do 18
• Broj zrna u redu je 33 do 35
• Prosječna masa 1.000 zrna je srednja do visoka
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha

 

Namjena:picture4

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin
 • Hranidba peradi