Pages Navigation Menu

FAO 300


 RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


DUBOXX – FAO 340

 • Zrno u tipu zubana
 • Biljka srednje visine
 • Prosječan broj redova na klipu: 14 -16
 • Prosječaj broj zrna u redu: 30 – 35
 • Težina 1.000 zrna: 310 – 330 g
 • Brz početni porast
 • Odlična tolerantnost na sušu i druge klimatske stresove
 • Otporan na polijeganje
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Za proizvodnju silaže 10% veći sklop
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 12.341 kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 22,8
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 15.943 kg/ha kod OPG Čižmešija Tomslav, Prelog

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke


chapalu
CHAPALU – FAO 350

 • Zrno u tipu zubana
 • Broj redova na klipu: 16-20
 • Prosječan broj zrna u redu: 33
 • Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
 • Kompaktna biljka prosječne do niže visine u svojoj veg. grupi
 • Prosječan početni porast
 • Brzo otpušta vlagu
 • Dobar stay-green efekt
 • Dobra otpornost na sušu
 • Dobra otpornost na fusarium klasa i stabljike i helminthosporium
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 12.679 kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 20,4
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 19.113 kg/ha kod OPG Novosel Marijan, Krašić

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

ZARISKI – FAO 360picture6

novo-rwa

 

 

• Zrno je u tipu zubana
• Biljka je nadprosječno visoka
• Klip je nasađen srednje visoko do više
• Najčešće formira 18 redova
• Broj zrna u redu je 26 do 38
• Zrno je duboko
• Brzo otpušta vlagu
• Početni porast je solidan
• Tolerantnost na sušu je dobra
• Korijen je vrlo jak i dobro razvijen
• Stabljika je otporna na polijeganje
• Dobro uspijeva na svim tipovima tala
• Stay green efekt je prosječno izražen
• Ima odličnu tolerantnost na Helmintosporium i Ustilago
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 12.478 kg/ha
• Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 20,5
• Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 16.043 kg/ha kod OPG Paša Blaženka, Pitomača

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bio plin

FERARIXX – FAO 360

 • Hibrid prosječne visine
 • Klip je vrlo dugačak i srednje visoko nasađen
 • Uvijek je dobro oplođen
 • Dobar stay green efekt
 • Vrhunski prinos u optimalnim proizvodnjim uvjetima
 • Dobra tolerantnost na Helminthosporium i Fusarium
 • Broj redova na klipu je 15
 • Broj zrna u redu je 30 do 32
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 12.543 kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 19,2
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 14.216 kg/ha kod OPG Horvat Dražen, Đelekovac

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

futurixxFUTURIXX – FAO 370

 • Zrno u tipu zubana
 • Biljka srednje visine
 • Dobra otpornost na sušu
 • Biljka srednje visine
 • Prosječan broj redova na klipu: 16,9
 • Prosječaj broj zrna u redu: 30 – 32
 • Težina 1.000 zrna: 330 – 350 g
 • Brzo otpušta vlagu
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 12.576kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 20,1
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 17.637 kg/ha kod OPG Miklin Stanislav, Badličan

Namjena:

 • Sušenje zrna

axxoAXXO – FAO 390

 • Zrno u tipu zubana
 • Biljka srednje visine
 • Poluuspravan položaj listova
 • Prosječan broj redova na klipu: 19
 • Prosječaj broj zrna u redu: 27
 • Težina 1.000 zrna: 320 – 330 g
 • Dobra rezistentnost na polijeganje
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 13.213kg/ha.
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 21,1
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 16.475 kg/ha kod OPG Babić Tomislav, Sv. Martin na Muri

Namjena:

 • Sušenje zrna

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 300


LG 30.315  – FAO 310

 • Vrhunski prinos zrna

 • Visoka biljka unutar svoje veg. grupe
 • Klip je nasađen srednje visoko
 • Klipovi su ujednačene veličine sa 16 redova u prosjeku
 • Stabilan prinos u različitim proizvodnim uvjetima
 • Dobra otpornost na Ustilago
 • Za silažu 10% veći sklop
 • Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2016. godini: 11.350
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 19,3
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 14.939 kg/ha kod PZ Velika Pisanica

Namjena:picture7

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Siliranje cijele biljkepicture5
 • Bioplin

 


BELGRANO  – FAO 320picture8

novo-rwa

 

 

• Zrno u tipu tvrdunca, žute boje
• Koristi se u mlinarskoj i prehrambenoj industriji
• Stabljika je prosječno visoka
• Klip je nisko nasađen
• Početni porast je jako dobar
• Obzirom na građu zrna otpuštanje vlage je prosječno
• Tolerantnost na sušu je jako dobra
• Otpornost na polijeganje je dobra
• Vrlo tolerantan na Ustylago maydis i fusaruim klipa i stabljike
• Dobro uspijeva na svim tipovima tala
• Stay green efekt je prisutan
• Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
• Prosjek prinosa suhog zrna u 2016. godini: 8.357 kg/ha
• Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 19,9
• Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 10.966 kg/ha kod VGU Križevci

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Hranidba peradi
 • Industrijska prerada

 


 

LG-hibrid-30-325LG 30.325  – FAO 330

 • Zrno u tipu zubana
 • Klip srednje visoko nasađen sa 16-18 redova
 • Kompaktna biljka nižeg rasta unutar svoje veg. grupe
 • Dobar početni porast
 • Jak korijenov sustav
 • Visok potencijal prinosa
 • Tolerantan na sušu
 • Brzo otpušta vlagu jer se komušina u jesen odvaja od klipa
 • Preporučamo sklop u žetvi od 80.000 biljaka/ha
 • Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2015. godini: 9.794
 • Prosječna vlaga (%) u 2015. godini: 20,1
 • Najveći prinos suhog zrna u 2015. godini: 12.983 kg/ha kod OPG Miklin, Badličan

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

LG 30.369 LIMANOVA  – FAO 370

 • Srednje visok hibrid
 • Klip je nisko nasađen
 • Dobra i ujednačena veličina klipova, čak i u suhim uvjetima
 • Klipovi su uvijek dobro oplođeni
 • Broj redova na klipu je 16 do 18
 • Hibrid daje visok prinos kako u vlažnim tako i u sušnim uvjetima proizvodnje
 • Na osnovu svog prinosa, adaptabilnosti, stabilnosti te tolerancije na stres, može se koristiti kao glavni hibrid u svim proizvodnim uvjetima • Dobar početni porast i tolerantnost na hladne uvjete u nicanju
 • Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2016. godini: 12.089
 • Prosječna vlaga (%) u 2016. godini: 20,4
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 15.672 kg/ha kod OPG Markešić Damir, Hudovljani

Namjena:picture7

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna

novo-RWALG 30.389 – FAO 380

 

 • Stabljika je visoka i elastična • Velika lisna masa
 • Brz početni porast
 • Dobar stay green efekt • Klip je postavljen srednje visoko
 • Klipovi su debeli i dugački sa 14 do 16 redova, zrna su krupna
 • Stabilan prinos u stresnim proizvodnim uvjetima
 • Da bi ostvario svoj vrhunski potencijal prinosa traži plodnu zemlju i dobru tehnologiju proizvodnje
 • Visoko tolerantan na Fusarium klipa i stabljike
 • Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2015. godini: 12.237
 • Prosječna vlaga (%) u 2015. godini: 20,3
 • Najveći prinos suhog zrna u 2016. godini: 15.328 kg/ha kod OPG Markešić Damir, Hudovljani

Namjena:picture4

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Bioplin
 • Hranidba peradi