Pages Navigation Menu

FAO 200


 RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


ES CARMEN  – FAO 270

 • Polutvrdunac, jednostruki hibrid
 • Biljka je visokog habitusa
 • Dobar početni porast
 • Jako dobar i na lakim tlima
 • Odlična tolerantnost na Helminthosporium i Fusarium
 • Čvrsta stabljika
 • Otpornost na sušu
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 8.895 kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 17,7
 • Preporučeni sklop u žetvi 90.000 biljaka/ha
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 11.721 kg/ha kod OPG Friščić Josip, Vinica

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Hranidba peradi
 • Industrijska prerada
 • Bioplin

 

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


LG 30.273  – FAO 260

 • Zrno u tipu polutvrdunca
 • Stabljika je prosječno visoka do viša
 • Listovi su dugi i tamno zeleni
 • Dobar početni porast
 • U ranoj fazi razvoja biljka izgleda vrlo lisnato radi svojih dugih listova
 • Stay green efekt je prosječan
 • Klip je postavljen srednje visoko
 • Vrhunski prinos u stresnim uvjetima proizvodnje
 • Obzirom na građu zrna otpuštanje vlage je prosječno
 • Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2017. godini: 10.468
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 20,0
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 10.683 kg/ha kod OPG Mihalec Tomisal, Torčec

Namjena:picture4

 • Sušenje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Hranidba peradi
 • Industrijska preradapicture5