Pages Navigation Menu

FAO 200


 RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


ES CARMEN  – FAO 270

 • Polutvrdunac, jednostruki hibrid
 • Biljka je visokog habitusa
 • Dobar početni porast
 • Jako dobar i na lakim tlima
 • Odlična tolerantnost na Helminthosporium i Fusarium
 • Čvrsta stabljika
 • Otpornost na sušu
 • Prosjek prinosa suhog zrna u 2017. godini: 8.895 kg/ha
 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 17,7
 • Preporučeni sklop u žetvi 90.000 biljaka/ha
 • Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 11.721 kg/ha kod OPG Friščić Josip, Vinica

Namjena:

 • Sušenje zrna
 • Siliranje zrna
 • Siliranje cijele biljke
 • Hranidba peradi
 • Industrijska prerada
 • Bioplin

 

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


LG 30.273  – FAO 260

• Zrno u tipu polutvrdunca
• Visoka i bujna biljka za svoju FAO grupu
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Izuzetno brz početni porast • Fleksibilan za ranije sjetvene rokove
• Dobra otpornost na bolesti
• Odlična otpornost na sušu
• Izražena kvaliteta zrna
• Ima 16 redova na klipu s 38 do 40 zrna po redu
• Umetanje klipa je srednje visoko
• Oplodnja nastupa prije visokih temperatura u srpnju,
tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen
• Preporučamo sklop u žetvi od 85.000 biljaka/ha
• Za silažu 10% veći sklop
• Prosjek prinosa suhog zrna (kg/ha) u 2017. godini: 8.469picture4 • Prosječna vlaga (%) u 2017. godini: 18,5
• Najveći prinos suhog zrna u 2017. godini: 10.683 kg/ha kod OPG Mihalec Tomislav, Torčec

 

Namjena:

 • Sušenje zrnapicture5
 • Siliranje cijele biljke
 • Hranidba peradi
 • Industrijska prerada