RWA SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


ES INVENTIVE  – FAO 270

• Zrno u tipu zubana (Tropical dent)
• Jednostruki hibrid vrlo visokog
• prinosa za svoju grupu zrenja
• Biljka je prosječno visoka
• Klip je fiksnog tipa, u prosjeku ima 16 redova, a broj zrna u redu je 29
• Položaj klip na stabljici je niži
• Masa 1.000 zrna u prosjeku iznosi 290 g
• Zahvaljujući specifičnoj strukturi zrna otpuštanje vode je vrlo brzo
• Hibid daje dobre prinose na svim vrstama tala
• Zbog visokog potencijala prinosa preporučamo ga za dobre proizvodne uvjete
• Hibrid ima brz početni porast
• Stay green efekt je izražen
• Stabljika je izuzetno čvrsta, otporna na pucanje i polijeganje
• Otporan je na trulež stabljike i mjehurastu snijet
• Ima vrlo dobru tolerantnost na Fusarium klipa i Helminthosporium
• Preporučamo sklop u žetvi od 85.000 biljaka/ha

 

Namjena:

• Sušenje zrna
• Siliranje cijele biljke

 


LG SJEME KUKURUZA – FAO grupa 200


LG 30.273  – FAO 260

• Zrno u tipu polutvrdunca
• Visoka i bujna biljka za svoju FAO grupu
• Čvrsta stabljika otporna na polijeganje
• Izuzetno brz početni porast
• Fleksibilan za ranije sjetvene rokove
• Dobra otpornost na bolesti
• Odlična otpornost na sušu
• Izražena kvaliteta zrna
• Ima 14 do 16 redova na klipu s 38 do 40 zrna po redu
• Umetanje klipa je srednje visoko
• Oplodnja nastupa prije visokih temperatura u srpnju,
tako da je efekt suše na oplodnju iznimno smanjen
• Preporučamo sklop u žetvi od 85.000 biljaka/ha
• Za silažu 10% veći sklop

 

picture4

Namjena:

• Sušenje zrna
• Siliranje cijele biljke
• Hranidba peradi
• Industrijska preradapicture5