Pages Navigation Menu

RWA u Osijeku

U Osijeku imamo urede i proizvodni pogon u sklopu kojega je dorada sjemena, pakirnica mineralnih gnojiva i skladišta za gotovu robu. Pogon je smješten na ukupnoj površini od 12 hektara od čega je 10.000 kvadratnih metara zatvoreni prostor. U doradi za sjeme u mogućnosti smo dorađivati sve vrste sjemena, od strnih žitarica do kukuruza. Kapacitet dorade sjemena pšenice je 10 tona na sat, a sjemena kukuruza 5 tona na sat. Mineralno gnojivo u rinfuzi dovozimo riječnim baržama, potom ga pakiramo u big bagove i isporučujemo našim kupcima. Kapacitet pakirnice je 250 tona dnevno.